2022-11-30

екологично замърсяване

Проверка на РИОСВ - гр. Шумен, сезирана от гражданско сдружение "Чиста България", за екологично замърсяване на землището...