2022-01-21

екологично замърсяване

Проверка на РИОСВ - гр. Шумен, сезирана от гражданско сдружение "Чиста България", за екологично замърсяване на землището...