Home » Авторски страници

ГД БОПП: Авария в “Асарел” отново отрови р. Луда Яна

2014.05.09 2 коментара

Константин Дичев от Гражданско движение за борба с организираната политическа престъпност /ГД БОПП/ е изпратил днес до българския Главен прокурор, до Министерството на околната среда и водите, и до медиите сигнал във връзка с поредна промишлена авария в “Асарел-Медет”, от която са били отровени водите на река Банска Луда Яна.

В сигнала се казва:

“Уведомяваме Ви за поредната екологична катастрофа, причинена от “Асарел Медет” – Панагюрище. Вчера, 8.05.2014 г., в резултат на промишлена авария “Асарел Медет” за пореден път залпово замърси р Луда Яна. Наши сътрудници от с. Баня установили умряла риба в реката до селото, а цветът на водата – променен в сребрист. Уведомили са РИОСВ – Пазарджик за аварията, а изпратената комисия е взела проби и снимала умрялата риба. Припомняме, че хората от с. Попинци пият вода от плитки кладенци, разположени непосредствено до р. Луда Яна, населението по цялото поречие използва повърхностните води на реката за напояване на земеделски площи. […]

Настояваме ръководството на “Асарел-Медет” и отговорните служители на РИОСВ – Пазарджик да бъдат подведени под отговорност за системно осъществяване на престъпления по екогеноцид и укривателство, с цел да се избегне търсене на наказателна отговорност от извършителите.”

Следва целият текст на сигнала.

"Асарел-Медет"

“Пейзаж” от “Асарел-Медет”

.

ГД БОПП

/Гражданско движение за борба с организираната политическа престъпност/

България, 9 май 2014 г.
.

ДО

ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
МЕДИИ

ПОРЕДНАТА ПРОМИШЛЕНА АВАРИЯ В “АСАРЕЛ” ОТНОВО ОТРОВИ Р. ЛУДА ЯНА

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви за поредната екологична катастрофа, причинена от “Асарел-Медет” – Панагюрище. Вчера 08.05.2014 г. в резултат на промишлена авария “Асарел-Медет” за пореден път залпово замърси р. Луда Яна. Наши сътрудници от с. Баня установили умряла риба в реката до селото, цветът на водата – променен в сребрист. Уведомили са РИОСВ – Пазарджик за аварията, а изпратената комисия е взела проби и снимала умрялата риба.

Припомняме, че хората от с. Попинци пият вода от плитки кладенци, разположени непосредствено до р. Луда Яна, населението по цялото поречие използва повърхностните води на реката за напояване на земеделски площи.
“Асарел-Медет” многократно замърсява р. Луда Яна през последните 20 години безнаказано, без да е потърсена отговорност за осъществяване на чл. 352. (1) от НК. Повторяемостта на престъпленията във времето, деяния, които продължават и до днес, можете да проследите в Приложение 1.

Настояваме ръководството на “Асарел-Медет” и отговорните служители на РИОСВ – Пазарджик да бъдат подведени под отговорност за системно осъществяване на престъпления по екогеноцид и укривателство, с цел да се избегне търсене на наказателна отговорност от извършителите.

.

С уважение:

Константин Дичев

Управление на природните ресурси,
ГД БОПП

——————–

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Обяснение на Константин Георгиев Дичев пред РПУ на МВР – Панагюрище за установените престъпления на ОПГ между РИОСВ – Пазарджик и “Асарел Медет”, 9.06.2011 г.

Сутринта на 16 юни 2010 г. в резултат на промишлена авария “Асарел-Медет” е изпуснал отровни химикали и тежки метали в река Банска Луда Яна. В резултат 20 км от реката са отровени, за което свидетелстват умрелите риби по реката. Изпратих прессъобщение /Приложение 1 до медиите, МОСВ, Главна прокуратура до прокурор Марков, народни представители и т.н./. Доказателство са изявленията на:

„Аварийно затлачване на канавка с богати разтвори от окисния отвал на обекта след пороен дъжд през нощта на вторник срещу сряда е причинило замърсяването – това съобщи за радио “Фокус” Цветана Чочева от РИОСВ -Пазарджик. Източникът на замърсяването е “Асарел-Медет”, потвърди тя.” /Приложение 2/

Взети са проби от РИОСВ Пазарджик и след време научаваме че “Асарел” е глобен от РИОСВ със 5000 лв и с това приключва всичко!

В този случай директорът на РИОСВ – Пазарджик не е сезирал прокуратурата за осъществено престъпление по чл. 352. (1) от НК, или поне ние нямаме такива данни, като с това, като орган на властта, е пропуснал да изпълни своевременно длъжностите, които му налага службата относно наказателно преследване, с цел да избави извършилия престъплението от наказание, което му се следва по закон и явно е осъществил чл. 288 от НК.

Няколко месеца по късно, на 9.12.2010 г. отново комбинатът “Асарел-Медет” изпуска отрови и отново много по-тежко замърсява р. Луда Яна, вследствие на което умряла риба в големи количества се наблюдава и под с. Попинци, отдалечено на повече от 20 км от “Асарел”, като се следва течението на Луда Яна. За тази крупна производствена авария РИОСВ – Пазарджик и извършителят “Асарел” като причина изтъкват за замътването на реката “постъпване на кал от пътя при почистването на микроязовир, намиращ се в коритото на река Асарелска”. /Приложение 3/

Наблюдаваме същите действия от страна на РИОСВ – Пазарджик и “Асарел-Медет”. Отново директорът на РИОСВ – Пазарджик не е сезирал прокуратурата за осъществено престъпление по чл. 352. (1) от НК, като с това, като орган на властта, е пропуснал да изпълни своевременно длъжностите, които му налага службата относно наказателно преследване, с цел да избави извършилия престъплението от наказание, което му се следва по закон.

Нещо повече, служителите на РИОСВ – Пазарджик са извършили явно документно престъпление с осъществяване на чл. 311 от НК, за което съдим от съставения протокол, който “Асарел” цитира пред обществеността, за да омаловажи престъплението си и да бъде спряно наказателно дирене спрямо виновните лица.

„Като част от обследването на района, експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пазарджик извършиха проверки в „Асарел-Медет” на 9 и 10 декември т.г. От предоставения на „Асарел-Медет” Протокол за проверка №02-92/10.12.2010 на РИОСВ-Пазарджик, става ясно, че безспорно се е установило като причина за замътването на реката постъпване на кал от пътя при почистването на микроязовир, намиращ се в коритото на река Асарелска. Фирмата-изпълнител, извършваща почистването, не е предприела мерки за обезопасяване на площадката и недопускане на навлизане на кал в коритото на отбивния канал на река Асарелска, в резултат на което част от коритото на река Банска Луда Яна е с насложени утайки. На „Асарел-Медет” е направено предписание незабавно да се предприемат мерки за прекратяване и недопускане на навлизане на кал при почистване на микроязовира. Това е осъществено.”

Вследствие на тази явна документна измама написах второ прессъобщение, което също така изпратих до медиите, МОСВ, Главна прокуратура с прокурор Марков и други институции /Приложение 4/. Моля да обърнете особено внимание на следните абзаци в Приложение 4:

„Асарел-Медет” си призна вината за замърсената Банска Луда Яна при чистене на утайника /бивш микроязовир на АПК/ на Обогатителната фабрика “Асарел”.

По време на производствената си дейност, “Асарел-Медет” превръща микроязавира в утайник на отпадъци, продукт на многобройните аварии на самата Обогатителна фабрика, рудника и окисния отвал. При всички показатели екокатастрофата е причинена от производствена авария, защото за 20 години на експлоатация на Обогатителна фабрика “Асарел”, бившия язовир на АПК непрекъснато се запълва от наноси и флотационен концентрат със съдържание на тежки метали, химикали, реагенти и други производствени отпадъци. Периодично “Асарел” чисти тези производствени отпадъци от утайника. Доказателство за това е самият факт, че оттогава, вече 20 години, язовирът вече не се използва за напояване на земеделски площи, за което е проектиран, а се е превърнал в хранилище, утайник на отрови.

За пореден път “Асарел”, както и РИОСВ – Пазарджик прикриват истината, като използват неверни определения. Вместо утайник на производствени отрови наричат източника на замърсяване „микроязовир”, вместо утайки на тежки метали, химикали и реагенти – „кал от микроязовира”. Интересно по какъв начин „кал от микроязовир” попаднала в реката, може да изтрови цялата ихтиофауна на 20 км. надолу по течението? Това е подигравка с живота и здравето на хората, тровени години наред, и пренебрежително отношение спрямо интелектуалния и професионален потенциал на българските журналисти.

Тези измами на РИОСВ и фирмата, допуснала престъплението, целят да се прикрие истината за системния геноцид, на който са подложени хората по поречието на реките Луда Яна и Марица, с постоянните замърсявания на водата, въздуха и почвите от предприятието. Отровите, бълвани от “Асарел”, постепенно изменят целия химичен анализ на почвите, надземните и подземни води в долините на реките Луда Яна и Марица.

“Асарел-Медет” системно и безнаказано трови река Банска Луда Яна като редовно застрашава живота и здравето на гражданите, живеещи по поречието на река Луда Яна. Директорът на РИОСВ – Пазарджик е в конфликт на интереси, защото доскоро беше дълги години главен еколог на “Асарел”. Доказателство за конфликта на интереси са явните престъпления, които РИОВ – Пазарджик и директорът допускат, с цел да се прекрати наказателно дирене от страна на държавата за екогеноцида, който “Асарел” години налага над бедните и безропотни граждани по поречието на Луда Яна и Марица. За 2010 година официално са регистрирани две крупни производствени замърсявания на река Банска Луда Яна от “Асарел-Медет”, без да е потърсена наказателна отговорност!

Цялото село Попинци се водоснабдява с питейна вода от кладенци, разположени на няколко метра дълбочина до самата река!

——————————————————————-

Бел. ред.: През декември 2010 г. служителка на РИОСВ – Пазарджик заявява пред медиите същата причина за поредното, още тогава, замърсяване на р. Луда Яна: “Проверка установи източника на замърсяване на водите на река Луда Яна в района на панагюрското село Попинци, съобщи Цветана Чочева от РИОСВ-Пазарджик. Причината е изчистване на утайки от микроязовир в границите на “Асарел Медет” АД и прилагането на неподходяща технология…” /“Утайка от язовир убила рибата в р. Луда Яна”, News.ibox.bg/.

Снимка: blitz.bg

Отровени риби в р. Луда Яна през юни 2010 г. Снимка: blitz.bg

2 коментара »

 • Асарел Медет said:

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  На 9 май т.г. в сайта „Блулинк“ е публикувано открито писмо на К. Дичев, представящ себе си от името на „Гражданско движение за борба с организираната политическа престъпност“, под заглавието „Нова промишлена авария на „Асарел-Медет“, която отрови за пореден път река Луда Яна“. За съжаление, за пореден път такава информация прибързано и без проверка бе разпространена и от различни екоактивисти.

  Във връзка с това ръководството на „Асарел-Медет“АД заявява следното:

  1. В „Асарел-Медет“АД не е имало промишлена авария.

  2. Хидротехническите съоръжения на дружеството работят надеждно и функционират съгласно технологичната схема на експлоатация. Не са регистрирани отклонения по показателите, предавани от автоматичните мониторингови станции.

  3. На 8 май 2014 г., по подаден сигнал до Община Панагюрище и РИОСВ – гр. Пазарджик, експерти на екоинспекцията, съвместно с акредитираната регионална лаборатория от Пазарджик и представители на Община Панагюрище, извършиха проверка на място в с.Баня, по поречието на р. Банска Луда Яна и всичките й притоци, включително на територията на „Асарел-Медет“АД, както и на всички съоръжения в дружеството за наличие на аварийни ситуации, нерегламентирани зауствания или индикации за потенциален екологичен проблем. По време на инспекцията на територията на „Асарел-Медет“АД, съгласно констативен протокол на РИОСВ №04-24/08.05.2014г., не са установени никакви отклонения.

  4. Проверка от страна на Ловно-рибарско дружество „Глиган“ е извършена на 9 май 2014 г. по поречието на р. Луда Яна от с. Баня до с. Попинци. Не е установено наличие на мъртва риба.

  5. Дружеството спазва екологичните норми и емисионните ограничения, като разполага с три пречиствателни станции – за отпадно-битови, руднични и дренажни води. По наша информация нито едно друго промишлено предприятие /с изключение на „Оптикоелектрон“/, както и животновъдните и земеделски ферми по течението и водосбора на река Луда Яна, нямат изградена пречиствателна станция.

  9 май 2014 г.

  ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА „АСАРЕЛ-МЕДЕТ“АД

  /инж. Делчо Николов/

  ПРОКУРИСТ НА „АСАРЕЛ-МЕДЕТ“АД

  /Иван Дончев/

 • Mariana said:

  Из публикация на в. “Стандарт” http://www.standartnews.com/biznes-green/asarelmedet_otrovi_ribata_v_luda_yana-236993.html

  “Панагюрище. Медодобивното предприятие “Асарел-Медет” отново е отровило рибата в река Банска Луда Яна между панагюрските села Баня и Бъта.

  Първи за инцидента сигнализираха екоактивисти от мрежата “Блулинк”, които в четвъртък звъннали на тел. 112. “Наши сътрудници от с. Баня установили умряла риба в реката до селото, цветът на водата е променен в сребрист”, пише в писмо до прокуратурата Костадин Дичев, шеф на сдружението ГДБОПП.

  “Донесоха ми умряла риба мряна с дължина 15-20 см. Някоя от тях дори беше започнала да се разлага, което означава, че замърсяването е отпреди седмица. Водата е мътна, но лошото е, че когато отидох по реката, не видях нито една жива риба”, заяви вчера кметът на с. Бъта Георги Александров.”

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.