2024-02-28

явен вот

„Отначало пое така. Някои пробваха, и после, като излязоха от гласуването – „по-лесно, по-лесно, по-лесно“. И който...
Считаме, че сега действащата конституционна разпоредба дискриминира българските граждани, живеещи извън България, които имат и друго гражданство....