2024-05-24

ГД „Боец“

Централната избирателна комисия извършва неправомерни и нищожни действия по отношение на казуса с оттеглянето на избраните за...
Гражданско движение "БОЕЦ" е внесло на 22 май т.г. сигнали до Върховна касационна прокуратура, Комисията за противодействие...
Правосъдното министерство се опитва да отстрани следовател Атанасов от кампанията, като изисква в ненормално къси срокове допълнителни...