2024-04-21

ГД „Боец“

В отговор на сигнал на Гражданско движение "БОЕЦ" до Инспектората на Висшия съдебен съвет, Инспекторатът е изпратил...
"Ясно е, че в Конституцията на Република България има заложени конкретни механизми, регулиращи взаимодействието и сътрудничеството между...