2024-05-18

Месец: септември 2020

Наредби на Министeрството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, за обучение на водачи на моторни превозни средсва,...
Дистанцията между една средно голяма европейска държава като нашата и една държава-континент вече е не само скъсена,...