Home » Archive

Articles Archive for 29 септември 2020

Авторски страници, българи зад граница, политика »

[29 сеп. 2020 | No Comment | ]

На 17 септември 2020 г. се провежда заседание на Комисията по политиките за българите в чужбина към Народното събрание при следния дневен ред: “1. Разглеждане на сигнали, свързани с дейността на българските неделни училища в чужбина; 2. Разни”. На заседанието присъстват: от Министерството на образованието и науката – Ваня Балчева, гл. експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ и Владима Попова, гл. експерт в същата дирекция; от Държавна агенция за българите в чужбина – Димитър Владимиров, и.д. председател; от Администрацията на президента – Милена Димитрова.