2023-10-03

Ден: 28.09.2020

Дистанцията между една средно голяма европейска държава като нашата и една държава-континент вече е не само скъсена,...