2024-05-24

Месец: април 2020

Pomogni.net е работеща българска безплатна платформа, която свързва хора от рисковите групи (възрастни, хронично болни), с доброволци,...
Управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева отбеляза, че приемането на тези документи „ще ни позволи бързо да...
Большинство таких действий являются открытыми, законными, и легко поддаются идентификации. Единственная беда - они сильно «растянуты по...