Home » Archive

Articles Archive for 27 април 2020

Авторски страници »

[27 апр. 2020 | No Comment | ]

НАСТОЯВАМ да се консултирате с моя личен лекар да Ви съобщи дали изпадам в “МОМЕНТНИ АФЕКТИ”, което си позволиха да ме обидят един прокурор и един следовател в МВР, съчинявайки лъжлив ИЗЦЯЛО документ от мое име.
ОЧАКВАМ да възложите разследване и тези две длъжностни лица прокурор Петър Петров от РП – Монтана и следовател Никола Петков от МВР – Монтана да понесат сурови наказания…

Авторски страници, българи зад граница »

[27 апр. 2020 | No Comment | ]

Кристина Жечкова и Михаил Димов направиха перфектни дуети с двама други участници в ТВ формата „Гласът на България ‘2020“. И двамата са родени и израснали в Бесарабия.
„В целия ад около мен, за пръв път плаках от радост: две бесарабски деца продължават в „Гласът на България“!
Кристина Жечкова от Суворово и Mix Dimov от Одеса…“

Авторски страници, литература »

[27 апр. 2020 | No Comment | ]

Без да трепне и с мигла, Делиахмет сторил крачка, втренчил се в очите на съперника и потопил пръстите на дясната си ръка в цяра. На околните им се сторило, че чули удар на голяма камбана от много далече. А Делиахмет се олюлял, разтърсило го като папур на вятър, посинял и краката му се подгънали – започнал да се вкаменява толкова бързо, че едва успял да мушне лявата си ръка в козинявата торба. Караали стоял насреща му, вкопал яки нозе и със стиснати устни, като да се борел с него – и аха да го повали, когато Делиахмет изведнъж поел шумно въздух и кихнал така силно, че наоколо се разлетели яворови шумки.