2024-04-21

Ден: 12.04.2020

На твърдението на Мерсия Макдермот, че: „Яне не остави нито пари, нито имущество; човекът, през чиито ръце...