2024-04-21

Ден: 05.04.2020

Сред мерките към бизнеса, които идентифицирахме, са: 24 месеца гаранция за обновени компютри и лаптопи, безплатни лицензи...