2024-06-13

Ден: 30.04.2020

Ето и част от съдържанието на Антологията. Сред 18-те поети, включени в нея, е Димчо Дебелянов. Неговите...
Да, на Изкуствен интелект (ИИ)… Той съумява да сканира съответния човешки организъм и да дешифрира кодовете му на...