2023-02-01

писмо

"Затова движение БОЕЦ призоваваме всички, които се чувстват жертви на цензура от страна на “Мета” и модераторите...
Писмото е свързано с критериите за оценяване на българските задгранични медии, във връзка с отпуснатите тази година...
Българска национална платформа изпрати днес писмо до посолствата на Федерална република Германия в София и в Скопие,...
Тъй като нито една от посочените институции не отговори на предишното писмо на Българската национална платформа, изпратено...