2024-05-19

Ден: 08.09.2018

Людмила Калоянова, която от дълги години живее и работи в Питсбърг, Пенсилвания, представи с голям успех поетичната...
Солиден ръст на заетостта и на заплащането на труда в САЩ през август Американската безработица се стабилизира...
Със съдействието на нашата сънародничка Дида Щадлер (Dida Stadler), която работи в Конгресната библиотека във Вашингтон, петицията на...
Единственият пълноправен член на АЛТЕ от България е Департаментът за езиково обучение към СУ «Св. Климент Охридски»....