2024-05-19

Ден: 30.09.2018

Ако бях на мястото на „Господари на ефира”, още по-внимателно и детайлно щях да преценявам поведението на...