Home » Archive

Articles Archive for 15 септември 2018

Авторски страници, българи зад граница, политика »

[15 сеп. 2018 | No Comment | ]

По силата на чл. 27, 36 и 37 от Ньойския договор, носител на права и задължения е съответно Сръбско-Хърватско-Словенската държава и България. Като страна по Договора, по силата на чл. 36, България признава, както това са сторили Съюзните и сдружени сили, Сръбско-Хърватско-Словенската държава, създадена на 1 декември 1918 г., като единствена държава на западната граница, а не Сърбия, която престава да съществува!
На фона на така очертаните факти и действащата правна уредба, определящи статута на Западните покрайнини и правата на граничещите с тях държави, остава само отворен въпрос за безотговорната външна политика, провеждана от всички български правителства през последните 28 години, по отношение на бивши и настоящи съюзници, и в частност по отношение на Сърбия, която възкръсна през 2006 г. и за втори път, за по малко от век, съвсем незаконно и без никакво основание в международните договори, реокупира Западните покрайнини след заличаването на субекта на международното право, комуто бе предоставена тази българска земя по силата на международен договор.

Авторски страници »

[15 сеп. 2018 | One Comment | ]

Ако европолитиците унижат унгарците, пак ще се отложи настъпването на „нещо ново, европейско, хубаво, голямо, вечно“ – перифразирайки една мечта на Ендре Ади, който в началото на XX век в „След конюнктурните човечета” написа:
Сега пируват конюнктурните човечета,
но за строежа камъните вече са готови.
Все пак ще дойдем да извършим
нещо ново, маджарско, хубаво, голямо, вечно.