2022-09-27

Ден: 05.09.2018

По време на гладната стачка на Златка Младенова от „Български пощи“ ЕАД, заявихме, че с лошото управление...