Home » Archive

Articles Archive for 11 септември 2018

Авторски страници, политика »

[11 сеп. 2018 | No Comment | ]

Като юрист и бивш преподавател по Международно публично право, публикувал за първи път в НР България Хартата за правата на човека в българска книга (1974 г.), смея да твърдя, че:
– бежанците от Сирия са защитени от международното хуманитарно право, имат право на убежище в която и да е държава за времето, докато трае опасността за живота им;
– мигрантите, незаконно нарушаващи държавните граници на която и да е чужда държава, са престъпници съгласно правото на която и да е държава и подлежат на наказателна отговорност за своето престъпно деяние.

Авторски страници, литература »

[11 сеп. 2018 | No Comment | ]

Един ден този кон, посивял и изтръпнал от всичките земни каруци, се отказал да носи невидимите небесни товари. И започнали да измират децата на фермерите. Друг ден конят, отвратен и останал без дъх от груби, неумели жокеи, се отказал да качва невидимите небесни ездачи. И семействата на собствениците на състезателни коне се разпаднали. Накрая конят се отказал да търси и правия път между всички добре утъпкани от хората криви пътища. И светът се напълнил с магарета на високи управленски позиции.