2022-07-01

Ден: 09.12.2014

Американските дипломатически представителства и военни постове зад граница получиха разпореждане да се подготвят за насилствени протести тази...