2024-04-15

Ден: 06.12.2014

Днес в Българския културен клуб „Читалището“ към Генералното консулство на Р. България в гр. Одеса ще се...
Най-усложнена остава обстановката при Елхово. Докато на повечето места в страната нивото на реките започва леко да...
– Отивам, баби, да помагам на Гладния прокурор. Видях го снощи по талавизията. Реве човекът: „Прокуратурата не...