2024-07-15

Ден: 30.12.2014

Гетосур означава славното слънце. Частицата гет е сродна на тракийския етноним гети - славни, прославени; обяснение получаваме...