2024-07-14

Ден: 08.12.2012

Нарушавайки правилника на Народното събрание, при липса на кворум правната комисия под ръководството на Искра Фидосва (ГЕРБ)...
Продължаваме публикуването на откъси от “Глава Шеста. Легитимистичното политическо мислене на българите в посткомунистическия период след 1989...