2024-06-16

Ден: 04.12.2012

З. „Дали промените са преход към капитализъм?” Изхождайки от представата за „теоретическата несъстоятелност” на идеологемата, съгласно която „руската...