Home » Archive

Articles Archive for 4 декември 2012

Авторски страници »

[4 дек. 2012 | One Comment | ]

Есента отново е тук, листата по дърветата окапват и обсипват улици и паркове с жълтообагрен килим, навяващ носталгия по отминалите слънчеви летни дни. Падналите листа напомнят, че зимата скоро пак ще похлопа на вратата.
В унисон с тази обстановка, оглеждайки се из софийските улици, човек се натъква не само на посипалите се жълтеникави листа, но и на море от жълтобоядисани автомобили с надпис “Такси”.

Избрано »

[4 дек. 2012 | No Comment | ]

“Централен факт в живота на българите остава сбърканият преход в целия бивш Съветски съюз след падането на комунизма: трагедия от хаос и грабеж, за която вината си поделят местните елити и Вашингтон”.

Избрано »

[4 дек. 2012 | No Comment | ]

Американският президент Барак Обама определи България като “изключителен съюзник” на САЩ и лидер на Балканите, а премиерът Бойко Борисов като ефективен лидер.

In English, Избрано »

[4 дек. 2012 | No Comment | ]

PRESIDENT OBAMA: Well, I want to welcome Prime Minister Borissov to the White House, and his delegation from Bulgaria. I have to say at the outset that Bulgaria has proven to be one of our most outstanding NATO allies.
Obviously, there are very strong bonds between our two countries, including many Bulgarian Americans in my hometown of Chicago. It reminds us of the strong people-to-people relationship between the United States and Bulgaria.

Е-Списание »

[4 дек. 2012 | No Comment | ]

З. „Дали промените са преход към капитализъм?”
Изхождайки от представата за „теоретическата несъстоятелност” на идеологемата, съгласно която „руската октомврийска революция е социалистическа” и че с нея е било поставено началото на изграждането на социалистическо общество; както и обосновавайки тезата, че по своя характер октомврийският преврат, всъщност, има „буржоазен характер”, и че установеното от нея общество е „общество на държавния капитализъм”, Г. Найденов обосновата тезата, че осъществяваният след 1989 г. в България т. нар. „Преход” всъщност е „Преход от ранен, неразвит държавен капитализъм, към развит, зрял държавен капитализъм” .
От методологическа гледна точка тази теза е била характерна за класиците на руската и западната социалдемокрация от 20-те и 30-те години на ХХ век, според които държавната форма на собственост е историческа и икономическа необходимост само за изостаналите в своето развитие страни при прехода им към капиталистическо общество. Тази теза е елемент на детерминистичния подход, характерен за материалистическото разбиране на историята. Тя е част и от оправдателния аргументационен арсенал относно насилствения път като продиктуван от историческата необходимост за постигането на едно по-развито общество.

45 »

[4 дек. 2012 | No Comment | ]