2023-12-07

Ден: 26.12.2012

Съобщение на Генералното консулство на Р. България в Чикаго, изпратено до всички обществени организации в консулски окръг...