2024-07-17

Ден: 06.12.2012

Като начало на този маскарад, вероятно, следва да интерпретираме имащата решаващо световноисторическо значение и драматическо и катастрофално...