2024-04-16

Ден: 03.12.2012

3,7 млн. българи са застрашени от бедност и социално изключване. Това показват данните на Евростат за 2011...