Home » Archive

Articles Archive for 3 декември 2012

45 »

[3 дек. 2012 | No Comment | ]

Избрано »

[3 дек. 2012 | One Comment | ]

3,7 млн. българи са застрашени от бедност и социално изключване. Това показват данните на Евростат за 2011 г.
Страната ни е лидер в европейската класация, тъй като опасността от живот в бедност грози 49,1 на сто от населението ни. За целия Европейски съюз бедността застрашава малко под една четвърт от населението.

Авторски страници, българи зад граница »

[3 дек. 2012 | 2 коментара | ]

Незавидното състояние на българската наука продължава да предизвиква загриженост и публични обръщения от страна на различни български учени, работещи в разни краища на света и в едни от най-престижните световни университети. След публикуваното от нас вчера Отворено писмо до българския президент, премиер и председателя на Народното събрание от д-р Ивелина Момчева от Университета Йейл, подкрепено от 121 други български учени и студенти, днес даваме публичност на Отворено писмо до българските институции на група млади български учени, алармиращо, че управлението на българската наука зависи и от доста съмнителни личности. Като пример е даден назначеният от министър Игнатов председател на фонд “Научни изследвания” “професор” Рангел Гюров, който нима никакви публикации и никакви цитирания в реномирани международни научни списания, но затова пък имал публикация в “бутиковото списание ’24 карата””, в която доказвал, че… “тектонните плочи и земното ядро не съществуват, а центърът на Земята е кух”. Младите учени, някои от които вече са доказали себе си в научни средища като Харвард, Принстън, Йейл, Хайделберг, “Макс Планк” и др., призовават да се изхвърлят “гнилите домати” от българската наука.