2023-03-24

Ден: 10.12.2012

Група родители са изпратили Отворено писмо до министър Игнатов, в което протестират срещу определени изказвания в медиите...
След приключването на така посочената и всъщност най-важна фаза от съвкупността от оперативни мероприятия, организирани и осъществени...