2024-07-17

Ден: 04.02.2012

Електричеството за домакинствата у нас излиза по-скъпо, отколкото във Франция, Финландия, Гърция или дори супербогатия Люксембург.