2022-01-28

Ден: 22.02.2012

Депутатите приеха проект за решение за спиране на преизчисляването на основното месечно възнаграждение на народните представители, внесено...