2024-07-17

Ден: 27.02.2012

На 15.02.2012 г. петчленен състав на Върховния административен съд с определение № 2228 отмени определението на тричленен...
Тогава беше периодът на създаване на разбойническата класа, която се подкрепяше от двете големи политически сили –...