2022-01-28

Ден: 07.02.2012

Представители на ръководството на Северноамериканско-българска търговска камара (NABCC) посетиха Българската търговско-промишлена палата и се срещнаха с председателя...