2024-07-12

Ден: 08.02.2012

Европейската комисия (ЕК) излезе със силно критичен доклад за България и настояване за реформиране "из основни" на...