2024-05-20

Ден: 24.02.2012

В редакцията на Еврочикаго се получиха материали от Организацията на обединените българи (ООБ). Те са свързани с...
Турция обяви, че притежава уникално апокрифно евангелие, писано преди 1500 г. Ръкописът съдържа 52 страници, изписани на...