2024-07-17

Ден: 27.05.2011

ОТВОРЕНО ПИСМО ДО ОМБУДСМАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Уважаеми Господине, Обръщам се към Вас като към най-високо поставеното лице,...