2024-07-15

Ден: 20.05.2011

Липса на съдържателност и конкретност в изказванията, бягство от конкретни отговори, клишираност и многословие, манипулативност са проблемните...