2024-05-18

Ден: 06.05.2011

Кметът на Община Кюстендил Петър Паунов в писмо до Ирина Бокова, Генерален директор на ЮНЕСКО е направил предложение...
България постигна своята стратегическа цел – членство в Северноатлантическото семейство и огромната услуга за това е на...