2024-07-15

Месец: юни 2011

На 26 октомври 2005 г. в 9 сутринта на „правителственото трасе“ бул. България показно е застрелян банкерът...
Строителството в Странджа продължава, след като Министерство на околната среда и водите (МОСВ) е разрешило на 22...