2022-01-18

Ден: 15.05.2011

Президентът Георги Първанов смята, че рано или късно конституцията трябва да бъде променена така, че да отпадне...