2024-07-13

Ден: 28.05.2011

Уважаеми г-н вицепремиер, Уважаеми г-н министър, По официални данни, българските граждани живеещи извън страната, надхвърлят 1 млн. души. Различни...