2024-05-24

закон

Икономическата комисия при българския Парламент разглежда на второ четене промени в Закона за подземните богатства. Гражданският активист...
Родителски комитет изпрати Отворено писмо до българския министър на образованието и науката Анелия Клисарова, до Комисията по...
Национална гражданска инициатива "Против корупцията, за честно правосъдие и правова държава" е изпратила до българския главен прокурор...
ВРЕМЕННИ ОБЩЕСТВЕНИ СЪВЕТИ НА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА Концептуален проект за изменение и допълнение на Закона за българите, живеещи...
Проект на Ивайло Калфин за Закон за българските общности, живеещи в чужбина. Публикуваният по-долу неофициален проектозакон е...