2024-02-22

Никола Чаракчиев

Всяка година Белият дом във Вашингтон публикува доклада „За състоянието на Американската нация“. Всяка година Българският научен...