2024-07-15

admin2222

РАНЖИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ (ред на участие) в ЧЕТВЪРТА ПОРЕДНА НЕФОРМАЛНА СРЕЩА (тип „Кръгла маса“) НА БЪЛГАРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ С ИДЕАЛНА ЦЕЛ В...
Откриването на Втория етап от развитието на българската общност ще бъде дискутирано на „Четвърта поредна годишна среща...