2022-09-27

история

Днешното българско общество все по-отчаяно разбира нуждата от истински лидери - от хора с морал, с демократична...
Едно общество, в което липсва справедливост, неизбежно деградира. Чудовищно е незнанието на българския народ за собствената му трагична...
Днешното българско общество все по-отчаяно разбира нуждата от истински лидери - от хора с морал, с демократична...