2023-11-30

история

На 19 декември 2013 г. в Израел бе открита документалната изложба на Държавна агенция „Архиви“ - „Труден...
Това бе една разюздана тълпа, повече настръхнала от злоба, отколкото щастлива, която се въртеше като замаяна, търсейки...
Културно-историческо дружество “Будител” – Батак е изпратило до Европейския парламент (Комисията по култура и образование и комисията...