2024-04-23

Ден: 21.07.2017

Със същото писмо, изпратено преди месец, се иска и външна експертна помощ за Инспектората на Висшия съдебен...