2024-04-16

Ден: 29.07.2017

По време на Десетата юбилейна годишна конференция на Асоциацията на българските училища в чужбина, която се проведе...
Център "Магура" в Чикаго, съвместно с Театър "Константин Велчиков" - Пазарджик и съдействието на Българско училище "Джон...
Давам таблиците от изследването на "Медиана" за оценката на управлението. Две неща правят впечатление: *** има процес на обедняване,...