2024-04-12

Ден: 20.07.2017

До откриването на Десетата юбилейна конференция остават броени дни. Искрено желаем успех и плодотворно участие в конференцията...
Приемам предложения за всякакъв вид дейности, които могат да бъдат представени на американците, като напр. „изписване на...