2024-05-20

Ден: 16.07.2017

Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България оповести, според европейските изисквания, резултати за финансовите си отношения с...
Напевният шотландски акцент омагьосва слуха ми с някакви древни, безсловни рими. Само интонации – мелодии – заклинания,...