2024-04-23

Ден: 02.07.2017

Един от задържаните заради нападението в Асеновград, е ходжа Стефан Димитров, познат в ромската махала като Тефик,...